Kurz Diferenciální diagnostiky dospělých OTEVŘEN!
Můžete se hlásit do akreditovaného kurzu Diferenciální diagnostika dospělých v klinicko-psychologické praxi.
Představujeme Vám novou originální přehlednou aplikaci pro ROR
Asistenční on-line program pro itegrovaný zápis, skórování a vyhodnocení protokolu Rorschachovy metody administrované s využitím Komprehenzivního systému
Nový běh TAT otevřen! Zajistěte si své místo už teď.
Akreditovaný kurz Tematický-apercepční test v klinicko-psychologické praxi přijímá přihlášky.

Stres a autonomní nervový systém

Mnoho z nás čelí ve svém životě řadě stresujících situací. Stresové situace jsou v našem životě nevyhnutelné a jejich prožívání nás může stejně tak posilovat jako ubíjet. Moderní výzkumy jasně dokládají, že řada tělesných a duševních problémů je spojena s dlouhodobým prožíváním stresu. Velmi podstatným ochranným faktorem lidského zdraví je způsob, kterým člověk dokáže dlouhodobé stresové zátěži čelit a jak se na něj dokáže adaptovat.
 
Cest, kterými se můžeme adaptovat a vyrovnávat se stresovou zátěží a důsledky stresu je více. Jednou z velmi důležitých cest zvládání zátěže je trénink fyziologických procesů, které jsou při zátěži aktivovány.
 
Stresová zátěž totiž ovlivňuje autonomní část nervového systému, což dlouhodobě vede k podrážděnosti, zrychlení dýchání, problémům s trávením, napětím svalů, bolestím hlavy, únavě, pocení rukou a chladným končetinám. V psychické oblasti zjišťujeme projevy jako podrážděnost, zhoršení koncentrace, zvýšení chybovosti, sklon k nehodám, úzkosti, depresi a snížení produktivity a kreativity.
 

Jak můžeme naše fyziologické procesy trénovat?

Pomocí moderních biofeedbackových přístrojů jsme schopní účinek stresu na náš organizmus výrazně snižovat. Biofeedback je metoda sloužící ke zlepšení zdraví a zvýšení výkonnosti pomocí měření fyziologických veličin, které jsou zobrazeny například v počítačové hře a umožňují následné zpětné ovlivnění těchto veličin. Klient má možnost přímo na monitoru počítače vidět, jak jeho organismus reaguje na mentální zátěž, může pozorovat rytmus svého dýchání, srdeční činnost, teplotu, míru galvanického odporu své pokožky, napětí určitých svalových skupin (typicky například svalstvo šíje). Počítačovou hru pak ovládá právě aktivací různých fyziologických funkcí a učí se tím, jak je jeho vlastní duševní stav ovlivňuje. Klíčový je zejména nácvik správného způsobu dýchání a schopnost se mentálně naladit tak, aby došlo k fyziologickému uklidnění organismu.
 

Co je variabilita srdeční frekvence?

Rytmus stahů zdravého srdce není oproti laickému předpokladu pravidelný, ale i v klidových podmínkách se mění v po sobě následujících úderech srdce. Tato, přirozeně vyskytující se změna tepové frekvence, se nazývá variabilita srdeční frekvence (HRV – Heart Beat Variability).
 
Přítomnost fyzické, ale i psychické zátěže lze efektivně detekovat zejména z průběhu srdečního rytmu. V mnoha studiích se ukázalo, že se zdravím a celkovou kondicí člověka úzce souvisí variabilita srdeční frekvence (HRV), která je pod kontrolou autonomního nervového systému. Činnost autonomního nervového systému je automatická a tím pádem je regulována převážně mimovolně. V rámci tréninku se zpětnou vazbou se však můžeme naučit částečně činnost autonomního nervového systému ovlivňovat ku našemu prospěchu.
 

Proč je důležitá variabilita srdeční frekvence?

Platí, že vysoká proměnlivost HRV je znakem dobrého stavu kardiovaskulárního systému, při kterém náš organismus pružně a pohotově reaguje na vnitřní a vnější změny. Čím vyšší je proměnlivost, tím pravděpodobnější je úspěšná adaptace a rychlé navození rovnováhy fyziologických pochodů. Oproti tomu frekvenčně málo proměnný systém poukazuje na jistý patologický stav organismu. Je-li člověk vystaven psychickému tlaku, parametry jako je srdeční tep a krevní tlak výrazně změní své hodnoty. Tělo si žádá více energie, často čerpá z rezervních zásob a rozlaďuje se vnitřní harmonie chodu organizmu. Dlouhodobé setrvání v tomto stavu vnitřního napětí může způsobit závažné oslabení imunity spojené se značnými zdravotními problémy. Naučit se zvládat stresové či úzkostné situace bez přemíry spotřeby energie je proto pro člověka velmi důležitým předpokladem ke zdravějšímu životnímu stylu a celkovému udržení zdraví.
 
Nízká variabilita srdeční frekvence (HRV) znamená výrazné zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárních potíží. Zlepšení variability srdeční frekvence pomocí HRV biofeedbacku je důležité jak pro prevenci, tak pro léčbu srdečních chorob, vysokého krevního tlaku, cukrovky, deprese, ADD, ADHD, hyperaktivity, emoční stresu, aj. Čím vyšší je hodnota HRV, tím je zdravější autonomní nervový systém našeho těla.
 
Frekvence srdce a HRV jsou velmi citlivé parametry, které jsou ovlivňovány mnoha faktory a reagují na množství stimulů. Prakticky neexistuje druh receptoru v našem těle, jehož stimulací by nevznikaly změny srdeční frekvence a její variability. Tyto citlivé parametry ovlivňuje i věk, pohlaví, stav výživy, stav aktivity CNS, aktivace nebo inhibice retikulárního aktivačního systému, poloha těla, trénovanost, frekvence dýchání, krevní vlivy, patologické stavy a mnoho dalších.
 

Jak probíhá trénink variability srdeční frekvence?

Strukturovaný trénink variability srdeční frekvence je metoda založená na učení klienta dosáhnout regulovaným dýcháním a seberegulačními postupy maximální variability srdeční frekvence a udržet tento stav po určitou dobu. Na prst nedominantní ruky je přikládán snímač krevního pulsu, tento senzor hlídá relativní změny krevního oběhu a srdeční frekvenci. Dále je používán senzor na snímání hloubky našeho dechu, který monitoruje vzorec našeho dýchání. Veškeré senzory jsou neinvazivní, při jejich aplikaci nehrozí žádné zdravotní riziko.
 
Klient má možnost přímo na monitoru pozorovat souvislosti mezi změnami svého dýchání a činností svého srdce. Uvědomí si taktéž, jak různé psychické nastavení ovlivňuje činnost jeho dechu, srdce a variabilitu srdeční činnosti. Na úkolech, které mají podobu počítačové hry má možnost trénovat zdravé a fyziologicky optimální hodnoty HRV. Cílem tréninku je zlepšit chod a rovnováhu sympatického a parasympatického nervového systému. Jejich zlepšení pomáhá snižovat stres a úzkost. Doporučený počet tréninků se pohybuje mezi 5 – 10.


Tyto tréninky přináší výrazné zlepšení zejména v následujících oblastech:

  • kardiovaskulární onemocnění a podpora jejich prevence;
  • hypertenze;
  • úzkostné stavy, panické ataky, neurotické poruchy;
  • deprese na neurotickém podkladu;
  • chronický únavový syndrom;
  • kondičně mohou být využity k nácviku dýchání u sportovců a pracovníků exponovaných a stresově náročných profesí.

Zpracovali:

PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

PhDr. Iva Velková

Leave a reply
You are not allowed to leave a reply!