Výkonový koučink nebo také manažerský koučink je zaměřen na rozvoj výkonnosti klientů, a to v oblasti pracovních i soukromých cílů. Koučové se při své práci zaměřují na dvě klíčové triády, ovlivňující pozitivní vývoj: důvěra-uvědomění-odpovědnost a rozvoj-radost-výkon. Dosažení pozitivní změny je sledováno především na úrovni chování, které souvisí s cíli klienta v oblastech:

 • Vyšší výkonnost při dosahování cílů.
 • Ujasnění cílů v pracovním i soukromém životě.
 • Učení se z vlastních zkušeností.
 • Širší využití dovedností a zdrojů lidí.
 • Kvalitní vztahy a atmosféra na pracovišti.
 • Tvůrčí myšlení.
 • Posílení vlastní motivace.
 • Zvýšení motivace a odpovědnosti zaměstnanců.


Výkonový koučink doporučujeme klientům, kteří preferují dynamickou a energickou práci s koučem.

„Lidé podávají výkon, protože chtějí, ne proto, že musí."

Sir John H. D. Whitmore

 

Přidaná hodnota pro zákazníka

 • Cílevědomá a strukturovaná práce na vlastní budoucnosti, cílech, vztazích nebo aktuálních výzvách.
 • Podpora sebejistoty a rozvoj vlastní kapacity pro neočekávané situace.

 

Cena služby

 1. Standardní cena: 2200,- včetně DPH za 60 minut
 2. Koučink VŠ studentů: 1400,- včetně DPH za 60 minut

 

Garanti služby

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

 

Hledáte kouče pro Vaše individuální potřeby nebo organizaci? Kontaktujte nás na ! Kontaktujeme Vás k domluvě na první setkání.