Výkonový koučink nebo také manažerský koučink je zaměřen na rozvoj výkonnosti klientů, a to v oblasti pracovních i soukromých cílů. Koučové se při své práci zaměřují na dvě klíčové triády, ovlivňující pozitivní vývoj: důvěra-uvědomění-odpovědnost a rozvoj-radost-výkon. Dosažení pozitivní změny je sledováno především na úrovni chování, které souvisí s cíli klienta v oblastech:

více...

Hledáte kouče pro Vaše individuální potřeby nebo organizaci? Kontaktujte nás na ! Kontaktujeme Vás k domluvě na první setkání.


Koučink je účinným nástrojem rozvoje jednotlivců i skupin. Pro úspěšnost je klíčová motivace klienta stejně jako široký repertoár technik a metod kouče, které je schopen v procesu práce s klientem flexibilně aplikovat. Naši kouči přizpůsobí postupy své práce Vašim potřebám v oblasti manažerského koučinku.

Poslání koučinku

Optimální rozvoj potenciálu klienta, posílení schopnosti klienta řešit samostatně široké spektrum výzev v jeho životě, které dosud spatřuje jako obtížně překonatelné.

Určeno pro

Jednotlivce, jejichž záměrem je aktivně a intenzivně pracovat na rozvoji svého soukromého nebo pracovního života a řešit aktuální i budoucí výzvy. Koučink je vhodný také pro organizace, které chtějí podpořit rozvoj jednotlivců nebo týmů v pracovní oblasti (stanovení cílů, podpora výkonu, spolupráce apod.).

Popis

Koučink je řízení proces rozvoje klienta, ve kterém kouč pomáhá klientovi identifikovat jeho zdroje, možnosti a cíle. Proces je zaměřen především na budoucnost a silné stránky klienta. V koučinku je nutná ochota klienta intenzivně a průběžně pracovat na vlastním rozvoji. Milníky v rozvoji klienta jsou setkání s koučem, během kterých se směr rozvoje nebo řešení výzev projasňuje a dostává konkrétní kontury. Pracujeme především s kapacitami klienta, protože věříme v jeho schopnosti, sílu a autonomii. Pouze minimálně vstupujeme do role poradců (v případě zájmu o poradenství Vám rád nabídne své služby náš tým poradenských psychologů).
Jako základní strukturu koučinku nabízíme tři setkání, která tvoří páteř průběžné práce klienta. Podle zakázky lze počet setkání prodlužovat.
Koučink nabízíme online (např. prostřednictvím Skype) nebo v sídle našeho zákazníka, jedná-li se o zákazníka – organizaci.

Jako metody a techniky naší práce používáme postupy výkonového (manažerského) koučinku.