Poslání kurzu

Vzdělání řidičů v oblasti sebepoznání v dopravě s cílem snížit možné kolize v rámci řízení vozidla a nedorozumění v komunikaci řidičů.

 

Určeno pro

Kurz je určen dopravním podnikům, autoškolám a zaměstnavatelům vzdělávajícím své řidiče referenty.

 

Popis

Věříme, že poznání sebe samého umožňuje člověku odhalit různé stránky své osobnosti a uvědomit si i to, co bylo doposud skryté. Poznání vlastních silných i slabých stránek a možnost práce s nimi posiluje sebedůvěru. Porozumění psychickým procesům v rámci řízení vozidla umožňuje klidnější či bezpečnější jízdu, pravděpodobně i snižuje počet nehod. To vše také dopomáhá k harmonickému průběhu života.

Náplní kurzu je seznámení se s psychickými jevy, které jsou spojené s dopravou (iluze, klamy), dalšími tématy jsou agrese a její zvládání, stres a relaxační techniky a práce se zátěžovými situacemi obecně. Lektor se bude věnovat také tématům altruismu a komunikace. V průběhu kurzu je rovněž možné věnovat se dotazům účastníků.

Absolvování kurzu umožňuje snadněji předcházet nehodám a může tak ušetřit řidiči náklady s nimi spojené.

Délka trvání kurzu je přibližně 4 hodiny. V ceně kurzu jsou veškeré materiály, které budou poskytnuty lektorem na začátku kurzu. Kurz probíhá formou zážitkové přednášky, rozpravy, prostřednictvím předávání zkušeností, informací a nácvikem různých technik. Účastníci si odnesou informační materiály, zážitky i znalosti stvrzené certifikátem o absolvování kurzu.

 

Přidaná hodnota pro zákazníka

 
  • Znalost relaxačních technik při akutním stresu (jak stres zvládat).
  • Znalost psychických jevů, které mohou ovlivnit řízení vozidla (a jak s nimi pracovat).
  • Sebepoznání.

 

Cena

  • 968,- Kč včetně DPH/osoba.
  • Otevření kurzu při min. počtu 6 osob.

 

Lektoři

Bc. Kateřina Böhmová

Od roku 2012 spolupracuje s FF UPOL na několika projektech týkajících se zvyšování bezpečnosti dopravy a kvality života občanů. Dále spolupracuje s Centrem dopravního výzkumu, Brno na projektech rehabilitace řidičů, vnímání rizika, projektech týkajících se autoškol a bezpečnosti provozu. Zabývá se školením profesionálních řidičů v oblasti psychologie dopravy. Roku 2013 absolvovala pracovní stáž v oblasti dopravní psychologie o bezpečnosti tramvajové dopravy EU v Lyonu ve Francii. Téhož roku se zúčastnila kurzu v oboru dopravní psychologie ICTCT's seventh International Course for Early Career Road Safety Researchers v Mariboru.

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

 

Termín a místo

Místo konání kurzu bude upřesněno na základě domluvy, a to buď v prostorách objednavatele či jiných prostorách. Začátek kurzů dle objednávky.
 

Způsob přihlášení