Poslání kurzu

Uvedení do teoretických a praktických základů komunikace s klientem se závislostí a získání praktických dovedností.

více...

Praktický trénink, který vás naučí zefektivnit a zjednodušit práci s klientem

 
 
 
Jste psycholog, terapeut, kouč, poradce ze soukromé i státní praxe nebo student?A zabýváte se individuálním, párovým či rodinným poradenstvím?

více...

Seminář se zaměřuje na otázky posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel u řidičů, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění z důvodů řízení pod vlivem alkoholu, nebo mají anamnézu s adiktologickým záznamem. Seminář je prakticky orientován s výraznou kazuistickou částí.

 

Poslání kurzu

Posláním semináře je poskytnout účastníkům aktuální teoretické znalosti a další dovednosti pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla u řidičů před vrácením řidičského oprávnění po odebrání z důvodu řízení pod vlivem návykové látky, nebo v jiných případech u řidičů s adiktologickou anamnézou.

více...

Popis

Celodenní intenzivní výcvikové setkání, které je zaměřeno na seznámení s administrací, skórováním a interpretací výsledků Hand testu. Účastníky seznamujeme s evidence-based přístupem a s aktuálními poznatky z oblasti využití této metody. V rámci kurzu prezentujeme protokoly z klinické praxe a demonstrujeme hlavní znaky k řešení diferenciálně diagnostických otázek, demonstrujeme možnosti integrace Hand testu v rámci baterie projektivních metod ROR a TAT. Náplň setkání jsme schopni přizpůsobit míře obeznámenosti účastníků s touto metodou, od začátečníků po pokročilé uživatele této metody. Účastníci kurzu obdrží podrobné školící materiály, osvědčení o absolvování a licenci k užívání asistenčního počítačového programu k vyhodnocení této metody.

více...