Unikátní podpora pro Vaše personální rozhodnutí

 • Standardizované metody se spolehlivými výsledky.
 • Mezinárodní metody uzpůsobené českému prostředí.
 • Podpora správných rozhodnutí při výběru dat, která nelze zjistit pohovorem.
 • Vstupní informace leaderům pro práci s vybranými uchazeči.
 • Silná pozice při personálních auditech.

 

Kontaktujte nás na tel. 773 288 565 nebo  

Využijte možnosti bezplatné schůzky, kde Vám naši přední psychologové s bohatou praxí v oblasti psychologie práce navrhnou nejvhodnější řešení.

 


Naše zásady

Kvalita, přesnost a individuální přístup jsou naše zásady. Úspora Vašeho času a efektivita výběru jsou přidanou hodnotou, kterou při využití naší profesionální psychologické diagnostiky získáte.

 

Rychlost zpracování a výstupní zpráva

 • V případě profilových dotazníků garantujeme výslednou zprávu zpracovanou psychologem do 48 hodin.
 • Při uplatnění širší baterie garantujeme výstupní zprávu zpracovanou psychologem do 72 hodin.

Zpráva je přehledným podkladem pro Vaše rozhodnutí. Je vhodná pro Vás i jako zpětná vazba pro uchazeče. Zpětná vazba umožňuje zpřesnit samotný výběr i správně nasměrovat postupy vedení u vybraných uchazečů. K vybraným metodám nabízíme také slovní zpětnou vazbu.


Moderní postupy

On-line administrace a vyhodnocení

U metod, kde to dovolují etické požadavky a požadavky na spolehlivost získaných dat, poskytujeme on-line administraci metod. On-line administrace snižuje časové nároky na zařazení psychodiagnostiky do výběrového procesu a současně zvyšuje komfort zadavatele i uchazečů.

Hodnotové preference uchazečů

V rámci každého typu služeb nabízíme screening hodnotové struktury uchazečů zdarma. Poznatky o preferovaných hodnotách umožňují přesněji zhodnotit vhodnost daného uchazeče pro konkrétního zaměstnavatele.

Ověřování tendence ke zlepšování sebeobrazu

Při testování ověřujeme přirozenou tendenci uchazečů zlepšovat vlastní sebeobraz, což přispívá k vyšší validitě závěrů.

 

Poskytujeme profesionální psychologickou diagnostiku pro: 

 

1. Výběr zaměstnanců

Za použití široké škály dotazníků, testů a metod Vám usnadníme výběr zaměstnanců na pozice

 • dělnické,
 • administrativní,
 • odborné,
 • manažerské.
Ze získaných dat obdržíte porovnání jednotlivých uchazečů a doporučení podle shody uchazečů s obsazovanou pozicí, týmem a organizací. U finálně vybraných uchazečů na obsazované pozice Vám výsledky budou současně sloužit i k jejich nasměrování vhodnými postupy vedení.
 
Dle Vašich individuálních potřeb sestavíme odpovídající testovou baterii. Široká paleta námi používaných metod umožňuje diagnostiku obecných předpokladů (inteligence, pozornost, koncentrace, pracovní tempo,...), specifických předpokladů (styly vedení, strategie zvládání stresu, týmové role, desítky osobnostních dispozic souvisejících s úspěchem v různých typech povolání...) i předpokladů pro exponované pozice (emoční inteligence, kontrola emocí, zralost osobnosti pro práci s lidmi či úkoly s hmotným majetkem, odolnost proti významné zátěži,...).

 

2. Rozvoj zaměstnanců

V rámci našich služeb nabízíme rozvojovou diagnostiku pro jednotlivé zaměstnance, pracovní kolektivy či vedoucí pracovníky. Na základě výsledků diagnostiky je možné využít navazujících služeb specialistů naší společnosti: koučovaní, poradenství a vzdělávání.

Zaměřujeme se zejména na:

 • ověření předpokladů pro týmovou práci jednotlivců i rozvoj samotných týmů (testování emoční inteligence, preferovaných týmových rolí, schopnosti sociability; analýza a rozvoj efektivity týmové komunikace a spolupráce),
 • identifikaci silných a rozvojových stránek zaměstnanců v rámci rozvoje kariéry (ověřování osobnostních předpokladů pro vertikální i horizontální kariérové posuny),
 • predikci kontraproduktivního pracovního chování zaměstnanců (integrita osobnosti, důvěryhodnost, styly interakce s prostředím,...),
 • predikci pracovní výkonnosti, která je vhodná zejména pro uchazeče a zaměstnance, u nichž je plánovaný kariérní postup (diagnostika inteligence, výkonové motivace, pozornosti,...).