Psychosomatická onemocnění a neurovědy, vědecky prokázané postupy pro zvládání stresu

IPS stres banner

Zajímá Vás vztah stresu a psychosomatických onemocnění?

Chcete poznat a vyzkoušet si metody, které prokazatelně vedou ke zmírnění prožívání stresu?

Víte, jak flexibilně pomoci Vašim klientům a pacientům, když kromě zakázky, se kterou za Vámi přišli, akutně potřebují i snížit prožívání stresu?

Pomohlo by Vám, kdybyste u svých pacientů mohli snížit negativní dopady stresu způsobeného stanovenou léčbou? Díky tomu může dojít i ke zkrácení léčby či snížení nákladů s ní spojených. 

Pomocí výzkumně potvrzených technik budete schopni efektivně zvládat stres svých klientů, pacientů i svůj vlastní. Snáze rozpoznáte psychosomatické onemocnění a budete vědět, kam směřovat intervenci.

 

Určeno pro

Kurz je vhodný pro všechny zájemce z oblasti pomáhajících profesí (hlavně zdravotničtí pracovníci, psychologové a lékaři).

Obsah kurzu

Cílem kurzu je seznámení s problematikou psychofyziologie a neurověd ve vztahu ke stresu a vybraným psychosomatickým onemocněním. Absolvent bude schopen více rozumět těmto souvislostem a bude i prakticky orientován v based evidence metodách vedoucích ke zmírnění prožívání stresu. Ty si přímo v průběhu kurzu sám vyzkouší.

IPS stres banner21. Základní vymezení psychofyziologie
 • Základní principy psychofyziologie
 • Přesahy psychofyziologie do dalších vědních oborů
 • Základní kategorie psychofyziologických studií
 • Metody psychofyziologie
2. Problematika stresu pohledem psychofyziologie neurověd
 • Vztah stresu a kardiovaskulárních onemocnění
 • Vztah stresu a nádorových onemocnění
 • Vztah stresu a infekčních onemocnění
3. Psychofyziologické a neurovědní souvislosti psychosomatických onemocnění
 • Základní vymezení psychosomatických koncepcí (specifických, nespecifických, hraničních)
 • Základní uvedení do psychosomatických (psychofyziologických) onemocnění
 • Psychofyziologické souvislosti
4. Based evidence metody zaměřené na zlepšení zvládání stresu pohledem neurověd a psychofyziologie, včetně nácviku
 • Progresivní svalová relaxace
 • Autogenní trénink
 • Relaxované odpovědi
 • Biofeedback
 • Imaginace
 • Brániční dýchání
 • Transcendentální meditace
 • Mindfulness založené na kognitivně behaviorálním přístupu
5. Závěr kurzu a diskuze
 

Vzhledem k výzkumně prokázanému negativnímu vlivu stresu na psychickou i somatickou stránku, je důležité, aby psychologové a zdravotníci ovládali základní repertoár technik zvládání stresu, a naučili je i své klienty a pacienty.

 

Lektor

Kurzem Vás provede psycholog a psychoterapeut, který se odborně i výzkumně zabývá oblastí psychofyziologie a neurověd. 

roman prochazka uprPhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
  • Věnuje se psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako registrovaný klinický psycholog a psychoterapeut. Výcvik v psychoterapie absolvoval v kognitivně behaviorální terapii v IKBT MUDr. Zbytovského.
  • Odborně se zabývá klinickou psychologií, psychofyziologií a neurovědami.
  • Absolvoval řadu kurzů a seminářů zaměřených na práci s klientem tj. krizová intervence, tělo a krize, poradenské dovednosti aj.
  • Poradensky a psychoterapeuticky dále spolupracoval s poradnou pro alkoholové a jiné závislosti, doléčovacím centrem a rodinným centrem při P-centru v Olomouci.
  • Výzkumně se věnoval oblasti alkoholových a jiných závislosti, spolupracoval na tvorbě nové nadnárodní metodiky resp. terapeuticko-intervenčního programu určeného k léčbě lidí závislých na psychostimulanciích.
  • Aktuálně zkoumal vztah mezi temperamentem, stresovými podněty a psychofyziologickými signály.
  • Nyní realizuje výzkum z psychosomatické oblasti, tj. vztahu tonické vlivu bloudivého nervu (a jeho flexibility) a psychofyziologických souvislostí místa kontroly a emočně sociální senzitivity, a dále terapií maladaptivních emočních schémat
 

Přidaná hodnota

Výsledky současných výzkumů potvrzují, že snížení hladiny stresu pomocí uvedených technik skutečně vede k snížení výskytů symptomů i biologických indikátorů onemocnění, k prevenci onemocnění i zvýšení kvality života pacienta. Navíc, zvládání stresu je účinným nástrojem při prevenci takového nezdravného chování, jako je kouření, nezdravé stravovací návyky, sedavý životní styl apod. U žádné z těchto technik zatím nebyly dokumentovány negativní vedlejší účinky. 

Je potřeba také poznamenat, že školené techniky zvládání stresu jsou použitelné nejen pro lidi s nějakým onemocněním či psychickým problémem, ale i pro zdravé osoby. Pokud je zařadí do své každodenní praxe, slouží metody jako účinný nástroj pro zlepšení zdraví a ochranu před negativními faktory.

 
Ke kurzu získáte:
 • Osvědčení o absolvování kurzu.
 • Doplňující studijní materiál.
 

Cena

1400,- včetně DPH
Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)
 
Fotolia 87939630 XS 

Termín

Nový termín kurzu: budeme vás informovat.

Časová dotace: 8 hodin.

Registrace je možná do naplnění kapacity kurzu. Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se níže, jakmile bude vypsán termín, tak se vám ozveme.

 

Místo konání

Olomouc
 

Způsob přihlášení

Přihlaste se prosím zde.

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem.

 

V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.

Pokud máte slevový kupón a chcete jej uplatnit, uveďte to prosím do poznámky.