Popis

V roce 2015 byla schválena novela zákona 361/2000 Sb., která určuje způsob posuzování zdravotní způsobilosti u řidičů, kterým byl odebrán řidičský průkaz. Nově bude řidič žádat o posudek zdravotní způsobilosti u posuzujícího lékaře (resp. u lékaře vymezením zákonem 361/2000, zejména praktický lékař, pracovní lékař) před dopravněpsychologickým vyšetřením (posudek o zdravotní způsobilosti bude podkladem pro posouzení psychické způsobilosti k řízení). Dle zákona se zdravotní způsobilosti myslí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel. Zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla, dle zákona pak není ten, kdo má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku o zdravotní způsobilosti.

Tento kurz má za cíl informovat posuzující lékaře o legislativní úpravě, poskytnou podrobné informace o procesu posouzení zdravotní způsobilosti, a to se zaměřením na řidiče, kterým byl odebrán řidičský průkaz z důvodu řízení pod vlivem alkoholu a drog. Lékařům bude poskytnut a budou zaučeni pracovat se screeningovým dotazníkem zaměřujícím se na závislostní chování a rizikové užívání alkoholu nebo drog. Dále pak budou poskytnuty informace o souvisejících službách a referování pacientů (psychiatři se specializací v závislostech, adiktologové, odborné toxikologické pracoviště). Budou poskytnuty informace o možnostech toxikologických metod pro určení užívání alkoholu a jiných drog.

Kurz je určen zejména pro praktické lékaře, resp. posuzující lékaře dle zákona 361/2000, kteří posuzují zdravotní způsobilost u řidičů.

 

Program kurzu:

1. hodina (45 minut): Nová legislativní úprava, dopady do praxe praktických lékařů, úhrada a výkony dle zdravotních pojišťoven, náležitosti posuzování zdravotní způsobilosti u řidičů.

2. hodina (45 minut): Zdravotní, tělesná a duševní způsobilo k řízení motorových vozidel – nároky řidičské praxe (tj. co posuzovat), řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog

3. hodina (45 minut): Poruchy chování způsobené závislostí a rizikových užíváním alkoholu a jiných drog, příznaky, představení screeningového dotazníku zaměřujícího se na závislostní chování a rizikové užívání alkoholu nebo drog.

4. hodina (45 minut): Referování pacientů, další služby, toxikologické metody a možnosti jejich vyžádání.

 

Pořadatelem vzdělávací akce je Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Institutem psychologických služeb.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

Lektoři

  • PhDr. Matúš Šucha, PhD. – dopravní psycholog,
  • PhDr. Eva Maierová, PhD., adiktolog, psycholog

Odborným garantem kurzu je prim. MUDr. Petr Popov, primář Oddělení léčby závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Akreditace kurzu

Česká lékařská komora, 4 kredity.Termín

6. 10. 2016, od 10.00 hodin

 

Místo konání

Olomouc

 

Cena kurzu

1500 Kč vč. DPH

Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)

 

Způsob přihlášení

Pokud máte o kurz zájem, přihlašte se prosím pomocí formuláře pod tímto odkazem.

V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.