Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik pro profesionály poskytující poradenství v soukromé i státní praxi

 
výcvik v poradenství
Poradenská praxe je neuvěřitelně rozmanitá. Nejen nováčkům v tomto oboru, ale i zkušeným profesionálům se stává, že narazí na témata či situace, která jsou jim nepříjemná nebo v kterých si nejsou jistí:
 • Umíte pracovat s jedincem, párem i celou rodinou?
 • Chtěli byste vědět více o poradenství při rozchodu, domácím násilím, psychiatrickém onemocnění, sexuálních problémech, vývojových krizích, sebevraždách, závažných onemocněních či úmrtích?
 • Rádi byste zlepšili své schopnosti pracovat s dětmi, rodiči i seniory?
 • Chtěli byste si ověřit, zda něco z toho, co děláte, nebrání klientům v tom, aby jim bylo lépe?
 • Nebo byste naopak rádi našli, co by Vám pomohlo cítit se s klienty příjemně a efektivně s nimi spolupracovat?
 • Nevíte, jak nejlépe zvládnout situaci, kdy klienta odmítnete, protože s ním nebo s jeho problémem nedokážete z osobních důvodů pracovat? A to tak, aby to neohrozilo Vaši práci špatnými referencemi?

 

Proto jsme připravili sebezkušenostní výcvik určený speciálně pro poradce.

vycvik poradenska psychologiePřínosy výcviku

 1. Výcvik umožňuje osvojení teoretických a praktických informací i dovedností a zisk kompetencí nutných pro poskytování kvalitního individuálního, párového a rodinného poradenství. Poskytuje také prostor pro vzájemné sdílení zkušeností účastníků.

 2. Kurz podporuje utváření vlastního stylu poradenské práce – neexistuje jediný správný styl poradenské práce – každý poradce má svůj vlastní. Existují ale věci, které jsou všem společné, a ty kurz pomůže poznat a efektivně rozvíjet.

 3. Díky kurzu se naučíte rozpoznávat a efektivně řešit dilemata poradenské práce.

 4. Výcvik je postaven na bázi sebepoznání, sebezkušenosti (jaký je vliv osobnosti poradce na poradenský proces?).

 

Při práci s klienty se budete cítit komfortně, protože se s nimi budete schopni bavit o všech tématech. Budete také lépe rozumět tomu, co se ve Vás při poradenském procesu odehrává, a chápat, zda to v danou chvíli klientovi pomáhá či naopak škodí.

 

Určeno pro

Kurz je určen všem, kteří se ve své praxi specializují na individuální, párové a rodinné poradenství, nebo se na tuto práci připravují (minimálně studenti navazujícího magisterského studia psychologie a příbuzných oborů).
Díky svému praktickému zaměření se hodí pro zkušené poradce i začátečníky.
Konečné slovo, zda uchazeči ne/splňují podmínky, mají lektoři výcviku.

doporucuje AMRP

Doporučeno

Kurz je doporučen Asociací manželských a rodinných poradců ČR.

Forma výcviku

Jedná se o dlouhodobý kurz s celkovou dotací 200 hodin:
 • 10 výcvikových bloků bude realizováno formou přímých dvoudenních setkání v celkovém rozsahu 160 hodin (tj. 16 hodin/setkání) po dobu 2,5 let
 • 40 hodin bude věnováno domácí přípravě účastníků

Výcvik pokrývá všechny oblasti důležité pro poradenskou práci s jedincem, párem a rodinou s důrazem na kvalitu poradenského procesu a vliv osobnosti poradce na proces.

Obsah výcviku

Jednotlivé bloky účastníkům výcviku pomohou zorientovat se v konkrétních tématech, a to vždy z pohledu jedince, páru a rodiny, a to s důrazem na nácvik praktických dovednosti a vzájemné sdílení zkušeností účastníků.

 1. setkání    2. setkání
 • organizace výcviku a způsob práce
 • vzájemné seznámení účastníků a lektorů
 • poradenský proces
 • vymezení poradenství
 • vztahovost
 • osobnost poradce a její vliv na poradenství
 
 • poradenský rozhovor
 • poradenský vztah
 • poradenská pracovní aliance – kontakt
 3. setkání    4. setkání
 • práce s jedincem
 • práce s párem
 • práce s rodinou
 • péče o poradce
 • poradenský kontrakt 
 
 • sociálně-právní minimum
 • náhradní rodinná péče
 • instrumentální složky soužití
 • problematika domácího násilí
 5. setkání    6. setkání
 • práce na řešení problému – strategie a nástroje
 • průběžné bilancování
 • vnitřní vlivy poradce a klienta na vztahy a proces
 
 • sexualita a intimita
 • problémy partnerského soužití
 • situační a vývojové krize
 7. setkání    8. setkání
 • rekonstituované rodiny
 • rodičovské soužití
 • úspěšné ukončení vztahu (dobrý rozchod)
 
 • umírání a smrt
 • spiritualita
 • krizová intervence, ztráta, trauma, sebevraždy
 9. setkání    10. setkání
 • senioři
 • vícegenerační soužití
 • psychické onemocnění ve vztahu a rodině
 • závislostní chování
 
 • ukončení výcviku
 • prezentace domácích prací účastníků
 

Lektoři

Kurzem Vás provedou čtyři zkušení manželští a rodinní poradci. Všichni jsou aktivními členy AMRP. Dva jsou dokonce spoluautory Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství a členy prezídia AMRP.
 
Lektorský tým v abecedním pořadí
 
Marek KolarikPhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
 • vysokoškolský pedagog, lektor, poradce a psychoterapeut
 • samostatný manželský a rodinný poradce II. stupně
 • člen prezídia Asociace manželských a rodinných poradců ČR (AMRP)
 • spoluautor monografie „Teorie a praxe poradenské psychologie" – Grada Publishing (2014)
 • spoluautor „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství (2009-2013)
 • koordinátor kurzu „Poradenská propedeutika 2015" a kurzu „Poradenská propedeutika 2016"
 • praxe v oboru: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín (2004-2012), soukromá praxe Zlín/Otrokovice/Olomouc
Poupetova
 
MUDr. Šárka Poupětová
 • zkušená samostatná manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka a lektorka
 • praxe: rodinná poradna Liberec, rodinná poradna Praha, soukromá praxe
 • autorka publikace: "Netrapte se po rozvodu" - Grada Publishing (2009)
 • koordinátorka kurzu „Poradenské propedeutiky AMRP"
 • spoluautorka „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství" (2009-2013).
 
ratajMgr. et Mgr. Pavel Rataj
 • psycholog, sociální pracovník, manželský a rodinný poradce, párový psychoterapeut
 • kvalifikovaný manželský poradce
 • člen prezídia Asociace manželských a rodinných poradců ČR (viceprezident AMRP)
 • praxe: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy + soukromá praxe Praha
 
PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D.
 • kvalifikovaná manželská poradkyně, členka AMRP
 • vondrichovadiplomovaná gestalt terapeutka, členka ČSGT
 • předsedkyně Sdružení pro psychosomatiku, z.s.
 • supervizorka, lektorka
 • praxe: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha, MUP o.s., soukromá praxe
 
 

Reference

Jedná se o první takovýto výcvik. Část lektorského týmu již školí jiné naše kurzy (Poradenská propedeutika a Kontraktování v poradenství). Přečtěte si, co o nich říkají profesionálové, kteří již některé z jejich školení absolvovali.
 
avatar zena   Lektoři byli výborní a pružně reagovali na naše potřeby. Vše, co jsem se dozvěděla, jsem si následně i prakticky osahala. Pro moji praxi velmi přínosné! Ivana Štefková
avatar zena   Lektoři s námi jednali jako s rovnocennými partnery - domlouvali se s námi, oslovovali nás jako odborníky se zkušeností, rozvíjeli naše schopnosti a zvyšovali citlivost. Petra H.
 avatar muz   Úžasní lektoři, vyvážený prostor pro teorii, praktický nácvik a naše dotazy či připomínky, otevřená a bezpečná atmosféra.
 avatar muz   Šárko a Marku, děkuji za vámi vedený kurz. Velmi oceňuji váš přístup. Četné možnosti procvičování dříve teoreticky probraného, umožnilo nově viděné části poradenského procesu pěkně usadit a lépe zvládnout. PhDr. Robert Hájek
 avatar zena   Šárka Poupětová má dar předávat znalosti a zkušenosti velmi názorným a srozumitelným způsobem.
 

Přidaná hodnota

Ke kurzu získáte:

 • Osvědčení o absolvování kurzu splňující kvalifikační požadavky AMRP ČR
 • Výcvik je připravován tak, aby splňoval podmínky pro certifikovaného vztahového poradce 
 

Cena

Výcvik je možné hradit několika způsoby:
 • Jednorázově: 40 000,- Kč (sleva 2 000,-) (konečná cena, nejsme plátci DPH)
 • Ve dvou částech: 2x 20 500,- Kč (sleva 1 000,-)
 • Po jednotlivých setkáních: 10 x 4 200,- Kč
 
manželský poradce zvýšení kvalifikace

Termín

Aktuálně není určen konkrétní termín zahájení výcviku.

Spuštění výcviku čeká na dostatečný počet vážných zájemců splňujících podmínky pro účast (viz Určeno pro).

V případě, že máte o výcvik zájem, přihlaste se předběžně prostřednictvím formuláře níže. 

O otevření výcviku bychom Vás pak informovali.


Délka kurzu: 200 hodin

 

Místo konání

Jůnův statek, Sedlec (u Prahy)
 

Způsob přihlášení

V případě zájmu o výcvik, nám prosím nechejte svůj email prostřednictvím formuláře níže. 

V případě překročení kapacity výcviku je rozhodující datum podání přihlášky.

 

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem.