OBJEDNÁVKY NON Stop

TEL.: 773 288 565

nebo

online formulářem pro jednotlivce / online formulářem pro firmy.

 Garantujeme termín vyšetření nejpozději do týdne!

 

Vyšetření provádějí špičkový odborníci v oboru s dlouholetou praxí, autoři Metodiky pro provádění dopravně psychologického vyšetření v České republice.

 

Proč absolvovat dopravně psychologické vyšetření právě u nás?

 • Bezkonkurenční cena v oblasti Olomouckého kraje.
 • Vyšetření je prováděno v pohodlné, nově vybavené laboratoři (2013) na přístrojích Vienna Test Systém,
 • Garantujeme individuální přístup.
 • Součástí dopravně psychologického vyšetření u nás je vždy i bezplatné poradenství, zaměřeno na rozvoj řidiče, zlepšení náhledu na řízení a eliminaci rizikového chování.
 • Zprávu z vyšetření obdržíte ihned po skončení vyšetření, nemusíte tedy na výsledky čekat.
 • Garantujeme vyšetření do 7 dní od objednání.
 • Pro koho je vyšetření určeno?


  Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích §87a předepisuje povinnost řidičům dopravních prostředků nad 7,5t a řidičům žádajícím o vrácení ŘO podle §123d úspěšně absolvovat dopravně psychologické vyšetření.

  Jedná se zejména o:

  1. Vybodované řidiče - při žádosti o vrácení řidičského průkazu po 12 měsících od vybodování

  Od 1.7.2013: řidiči se zákazem činnosti (řízení)

  - po jakémkoliv zákazu řízení motorových vozidel v rámci trestního řízení (soud)

  - po zákazu činnosti, který byl uložen ve správním řízení nejméně na 6 měsíců - jedná se o výměru uloženou v rozhodnutí, nikoli délku fakticky vykonaného zákazu (obecní úřad obce s rozšířenou působností)

   

  Od 1.7.2013: řidiči "v podmínce"

  - při závazku zdržet se řízení motorových vozidel v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání


  2. Vyšetření pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace (tzv. profesionální řidič)

  - držitelé řidičského oprávnění skupin C1E, C, CE, pokud řídí nákladní nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti nad 7500 kg nebo soupravu nákladního či speciálního automobilu a přípojného vozidla, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg

  - držitelé řidičského oprávnění skupin D1E, D nebo DE, pokud řídí motorové vozidlo, zařazené do některé z těchto skupin


  Dopravně psychologickému vyšetření se musí tito řidiči podrobit před zahájením činnosti, dále nejdříve 6 měsíců před dosažením věku 50 let a pak každých 5 let. Dopravně psychologické vyšetření musí předložit při pravidelné lékařské prohlídce (viz zákon 361/2000, § 87a odst. 1 a 2).

   

  3. Učitelé autoškol - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly.

   

  4. Pro účely získání řidičského oprávnění – zejména na žádost praktického lékaře, pokud si posuzující lékař takové vyšetření vyžádá.

   

 • Co je nutné pro absolvování dopravně psychologického vyšetření?

   Na dopravně psychologické vyšetření si přineste s sebou:

  - Občanský průkaz.

  - Výpis z evidenční karty řidiče vydaný magistrátem města nebo obcí s rozšířenou působností (výpis z Czech pointu nebude přijat).

  - Posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

  - Naslouchadlo či brýle, pokud je užíváte – případně jiné pomůcky.


  Na vyšetření byste se měli dostavit odpočatí, přiměřeně vyspalí a v dobrém fyzickém rozpoložení.
 • Jaký je průběh dopravně psychologického vyšetření?

   

  Na dopravně psychologické vyšetření u nás si vyhraďte v průměru 4 hodiny. Ve výjimečných případech může trvat proces déle (o těchto okolnostech bude klient samozřejmě informován předem). Vyšetření může probíhat individuálně nebo skupinově. Při skupinovém vyšetření je možné nabídnout klientům skupinovou slevu.


 • Kolik stojí dopravně psychologické vyšetření u nás?

  Cena za dopravně psychologické vyšetření je stanovena na 1700 Kč včetně DPH (1405,- bez DPH). V případě firemních zákazníků je cena stanovena individuální domluvou. Po dopravně psychologickém vyšetření nabízíme zdarma poradenství pro řidiče.