Klinicko-psychologická diferenciální diagnostika u dospělých je nezbytnou a důležitou součástí psychodiagnostického procesu v praxi klinické psychologie. Jako taková představuje pro klinického psychologa či psychologa ve zdravotnictví nárok na jeho odbornost a klinickou zkušenost.

Kurz je zaměřen na diferenciální diagnostiku dospělých v klinické psychologii. Cílem je zvýšení teoretických znalostí a praktických dovedností psychologů ve zdravotnictví a klinických psychologů v této oblasti.

Celkově je kurz zaměřen na hlubší osvojení si znalostí vybraných duševních poruch a jejich diferenciálního odrazu v klinických a autoritativních psychodiagnostických metodách. Dalším cílem kurzu je zvýšení odbornosti v interpretaci výsledků (odpovídajícími výkladovými principy), získaných z psychodiagnostického vyšetření, a jejich zasazení do klinicko-psychologické rozvahy.

Absolvent tohoto kurzu bude schopen kvalifikovaně a prakticky přistupovat k diferenciální diagnostice v klinické psychologii u dospělé populace.

 

Určeno pro

Kurz je určen pro psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology.

Maximální kapacita kurzu je 20 osob. Kurz bude realizován při minimálně 12 účastnících. 
 

Popis kurzu

Certifikovaný kurz je realizován s celkovou dotací 35 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do 5 jednodenních setkání po 7 vyučovacích hodinách. Celková doba trvání je půl roku při frekvenci 1 bloku za jeden měsíc.

Pozornost je věnována diferenciální diagnostice psychotických poruch, afektivních poruch, neurotických poruch, poruch osobnosti, organických poruch, simulace a faktitivních poruch.

Účastnici během kurzu prezentují tři cvičné kazuistiky.
 

Přidaná hodnota pro zákazníka

Psychologové ve zdravotnictví a kliničtí psychologové po úspěšném absolvování obdrží certifikát o absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu.  

 

Lektoři

Kurzem Vás provede klinický psycholog a psychoterapeut doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Věnuje se psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako klinický psycholog, dětský klinický psycholog a psychoterapeut. Získával vzdělávání na IPVZ, na kterém vykonal specializační zkoušku a atestaci z oboru klinická psychologie. Následně získal specializovanou způsobilost v systematické psychoterapii (II. atestace) a vykonal specializační zkoušku z dětské klinické psychologie (III. atestace). Získal zvláštní odbornou způsobilost v klinické neuropsychologii a v klinické hypnoterapii. V rámci psychoterapie absolvoval akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii v Institutu KBT v Hradci Králové, kde v současné době působí také jako lektor. Absolvoval řadu certifikovaných kurzů a seminářů zaměřených na klinicko-psychologickou diagnostiku a dále práci s klientem, tj. krizová intervence, tělo a krize, poradenské dovednosti aj. Je garantem a lektorem kurzů v Rorschachově metodě, Tématicko apercepčním testu a garantem kurzu psycholog ve zdravotnictví realizovaného při UPOL. Taktéž působí jako supervizor v zařízeních poskytující zdravotně-sociální služby. Poradensky a psychoterapeuticky spolupracoval s poradnou pro alkoholové a jiné závislosti, doléčovacím centrem a rodinným centrem při P-centru v Olomouci. Výzkumně se zabývá oblastí klinické psychologie a neuropsychologie, neurověd a psychofyziologie a KBT schéma terapií.

 

Akreditace

Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Cena

Platba za kurz je rozdělena do 3 nebo 5 plateb (každý účastník uvede jím zvolenou frekvenci platby v přihlášce):

Varianta 3 platby: 3 x 2 800,- Kč (celkem 8 400,- Kč)

Varianta 5 plateb: 5 x 1 900,- Kč (celkem 9 500,- Kč)

 

Minimální počet účastníků: 12

 

Termín

Termíny nově otevíraného běhu:

  • 11.2.2023
  • 11.3.2023
  • 15.4.2023
  • 13.5.2023
  • 10.6.2023


Pokud máte zájem o účast v kurzu, přihlaste se předběžně prostřednictvím formuláře níže. 

Kurz bude otevřen při naplnění minimální kapacity účastníků.

 

Místo

Olomouc

 

Způsob přihlašování

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem.
V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.

Do poznámky vepiště Vámi zvolený způsob úhrady (jednorázově/ve dvou splátkách/po jednotlivých setkáních).